Miten mukaan?

Yritykset ovat tervetulleita Liikenelabraan minä hetkenä hyvänsä. Palveluntuottajaksi haluavat voivat ilmoittautua erityisasiantuntija Anders Granfeltille (etunimi.sukunimi(at)trafi.fi). Liikennelabra on ennen kaikkea yhteistyöhanke alan toimijoiden kanssa.

Mukaan liikennetiedon hankintaan

Viranomaiset, Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, ostavat liikenne-, sää- ja kelitietoa sekä ajoneuvoista kerättävää liikennetietoa. Tietoa hankitaan ajoneuvokohtaisesti palveluista, joita yritykset autoilijoille tuottavat.

Trafi ja Liikennevirasto allekirjoittavat sopimuksen jokaisen palveluntuottajaksi halukkaan ja vaatimukset täyttävän toimijan kanssa erikseen. Sopimus- ja tekniset asiat käydään vielä yksityiskohtaisesti läpi kunkin toimijan kanssa käytävissä keskusteluissa.