Valtionapua liikkumisen ohjaukseen

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusten haku vuodelle 2016 on käynnissä. Avustusta voivat hakea ja saada kunnat, kuntayhtymät ja muut yleishyödylliset yhteisöt.

Vuodelle 2016 toivotaan hakemuksia myös uudenlaisten liikkumispalveluiden kehittämiseen ja niiden integrointiin osaksi kunnan tai seudun liikennejärjestelmää. Tällaisia ovat esimerkiksi yhteiskäyttöautot, kimppakyydit, pyöräpalvelut ja kaupunkipyörät, sähköavusteiset polkupyörät ja MaaS-palvelut.

Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 1.2.2016. Hakemus tulee toimittaa sähköpostilla osoitteisiin kirjaamo@liikennevirasto.fi sekä liikkumisenohjaus@liikennevirasto.fi

Hakemus tehdään hakemuslomakkeella. Hakulomakkeesta on käytävä ilmi kaikki avustuksen myöntämiseen tarvittavat tiedot.

Vuonna 2015 avustuksia myönnettiin 824 000 euroa. Hakemuksia tuli 27, joista 20 hanketta sai avustusta.

Liikkumisen ohjauksen valtionavustus