Trafin Wihlman: Myös yritysten avattava tietojaan yhteiseen käyttöön

Trafin pääjohtaja Kari Wihlman katsoo, ettei tiedon avaaminen ole vain viranomaisten ja julkisen sektorin velvollisuus, vaan myös yritysten olisi avattava tietojaan yhteiseen käyttöön. Wihlman puhui Trafin järjestämässä seminaarissa 23. lokakuuta.

– Liikenteen markkinoilla on juuri tällä hetkellä käynnissä monia muutoksia, esimerkiksi digitalisaation myötä tieliikenteen henkilöliikennemarkkinoille on tullut uudenlaisia dynaamisia toimintatapoja, Wihlman totesi.

– Digitaalisuus tukee koko liikennesektorin kehittymistä ja innovoi uudenlaiseen tekemiseen sekä synnyttää uutta liiketoimintaa ja liikenteen palveluita. Trafin rooli viranomaisena on etsiä uudenlaisia liikenteen tiedon hankintatapoja ja avata tietoa entistä laajemmin avoimeen käyttöön.

– Tietoa on kyettävä hyödyntämään pääomana, jonka pohjalta innovoidaan uusia tehokkaampia prosesseja, palveluita ja liiketoimintaa. Tiedon avaaminen ei ole vain viranomaisten ja julkisen sektorin velvollisuus, vaan myös yritysten olisi avattava tietojaan yhteiseen käyttöön, Wihlman painotti.

Trafi avaa liikennetietoa ja tuottaa tietopalveluita. Wihlmanin mukaan tavoitteena on huolehtia siitä, että liikkumiseen liittyvät palvelukokemukset ovat mahdollisimman yhtenäisiä ja digitaalinen tieto kulkee liikkujan mukana.