Tunturi-Lapin testialue Aurora

Tunturi-Lapin testialue Aurora

Aurorasta tehdään koealue automaattiajamiselle ja liikenne palveluna –kehittämishankkeille. Tavoitteena on luoda Tunturi-Lapin alueelle kansainvälisesti ainutlaatuinen, tietoon perustuva liikenteen älykkään automaation testialue ja osaamiskeskus, ja saavuttaa sitä kautta globaali edelläkävijyys automaattiajamisen testaamiseen arktisissa olosuhteissa.

Maailmalla ITS-sovellusten kehittäjille suunniteltuja testialueita sanotaan sandboxeiksi. Arktista testialuetta on luontevaa kutsua Snowboxiksi.

Aurora tarjoaa viranomaisille mahdollisuuden edistää tavoitteitaan robotiikan ja liikenteen automatisaation kehityksessä, Suomelle uuden ulottuvuuden arktisen strategian kehitykseen ja toteutukseen, kotimaisille ja kansainvälisille testaajille valmiiksi työstetyn testaus- ja työskentelyalustan sekä erilaisia uusia yritystoimintamahdollisuuksia.

Aurora-hanke koostuu neljästä alaprojektista:

  1. Liikenteen älykäs automaatio: kahden portaan testausekosysteemi vaativissa talviolosuhteissa ja monipuolisilla palveluilla
  2. Digitaalinen liikenneinfrastruktuuri: kaikki tien kuntoon, keliolosuhteisiin ja liikenteeseen liittyvä tieto, joka voidaan jakaa sovelluskehittäjille ja liikenteenhallintaan
  3. Älykäs väyläomaisuuden hallinta: tien hoidon ja ylläpidon reaaliaikainen seuranta ja ohjaus
  4. Liikenne palveluna (MaaS): joustavat ja kustannustehokkaat liikkumisen palvelut matkailijoille ja paikallisille ilman oman auton tarvetta

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa osaprojektit aloitetaan erillisinä kokonaisuuksina, mutta ne integroituvat hankkeen myöhemmissä vaiheissa muodostaen yhtenäisen liikenteen älykkään ekosysteemin. Esimerkiksi MaaS-palvelut tuotetaan autonomisilla ajoneuvoilla, joita operoidaan tiehen, keliin ja liikenteeseen liittyvää informaatiota hyödyntäen.

Aurora-hankekokonaisuus on suunnitteluvaiheessa vuoden 2015 loppuun saakka. Suunnitteluun osallistuvat avaintoimijat ovat liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Maanmittauslaitos, Ilmatieteen laitos, ITS Finland ry, HERE, Roadscanners Oy, Lapland Proving Ground Oy ja Tunturi-Lapin Kehitys ry.

Tietoa Aurora-hankkeesta