Suomen kasvukäytävä

Suomen kasvukäytävä

Helsingistä Hämeenlinnan kautta Tampereen vaikutusalueelle sijaitsee Suomen kasvukäytävä, koko Suomen talouskasvun ja kilpailukyvyn ydin. Tällä tiiviillä alueella sijaitsee 40 % maan työpaikoista ja täällä tehdään jo noin puolet maan yritysten liikevaihdosta. Suomen kasvukäytävä muodostaa nauhakaupunkimaisen pitkän metropolialueen jatkeen.

Joustava ja vaivaton liikkuminen on yksi kasvukäytävän menestyksen kulmakivistä. Tämän vuoksi HHS-kasvukäytävä on aktiivisesti mukana pilotoimassa ja mahdollistamassa liikkuminen palveluna -konseptin mukaisia kokeiluita.

Suomen kasvukäytävä tarjoaa vahvan ja aktiivisen verkoston kautta yksityisille yrityksille ja konsortioille mahdollisuuden liikkumisen palveluiden ensivaiheen skaalaamiseen ja tuotteiden laajempaan mallintamiseen.

Kasvukäytävän yhteistyöverkostoon kuuluu 18 kaupunkia ja kuntaa, alueen kaikki kolme maakuntaliittoa sekä kaikki neljä kauppakamaria. Lisäksi verkostotyössä ovat mukana työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Suomen kasvukäytävä on suurten liikennevolyymiensa, tiiviin taajamarakenteensa, monipuolisten matkaketjujensa, vahvojen runkolinjojensa ja systemaattisen järjestäytymisensä johdosta tunnistettu liikkuminen palveluiden kehittämisen suhteen maan parhaaksi kokeilualustaksi.

Suomen kasvukäytävä