Living Lab Bus

Avoin innovaatio- ja kokeiluympäristö

Living Lab Bus -hankkeen tavoitteena on luoda palvelutasoltaan hallittu innovointi- ja kokeiluympäristö, joka mahdollistaa uusien palveluiden ja teknologioiden kehittämisen, demonstroimisen ja testaamisen todellisessa toimintaympäristössä. Parhaan käyttäjäkokemuksen ja hyväksyttävyyden varmistamiseksi sekä uusien liiketoimintamallien testaamiseksi palvelukehityksessä osallistetaan käyttäjiä (matkustajien ja kuljettajien lisäksi myös liikenneoperaattoreita) aktiivisesti koko kehitysprosessiin ideoinnista arviointiin. Projektin tuloksena syntyy:

  1. Avoin kehitysympäristö, jossa eri osapuolet voivat kehittää, testata ja todentaa uusia palveluita ketterästi sekä hallitusti. Varsinaisen fyysisten sähköbussien yhteyteen toteutettavan testialustan lisäksi luodaan pohjaa uusille yhteistyömalleille.
  2. Uusia palveluita ja vientituotteita yrityksille. Kehitysalusta tarjoaa yrityksille näkyvän rajapinnan asiakkaisiin ja edistää ratkaisuiden todentamista ja referenssien hankkimista.
  3. Uusia palveluita liikkujille. Hankkeen aikana testattavat liikkujan palvelut pyrkivät vastaamaan käyttäjien tarpeisiin sujuvoittaen ovelta–ovelle ‑matkojen tekemistä, tehden siitä viihtyisämpää sekä kannustaen kestävään liikkumiseen.
  4. Uutta (tutkimus)tietoa joukkoliikenteen matkustajien ja palvelunkehittäjien tarpeista. Projektissa tehtävä tutkimus pyrkii osallistamaan käyttäjät palveluiden ja bussimatkustamisen viihtyvyyden kehitykseen ideoinnin, palautteen ja tarpeiden kautta.

Projekti toivottaa kiinnostuneet ottamaan yhteyttä hyödyntämismahdollisuuksista keskustelemiseksi!

Hankkeessa ovat mukana: Ajeco Oy, EEE Innovations Oy, Foreca Oy, iQ Payments Oy, Linkker Oy, HSL, Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki, VTT, Aalto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto sekä Tekes.

Lisätietoa: www.vtt.fi/sites/livinglabbus/