Testiympäristöt

Testiympäristöt ymmärryksen lisääjinä

Keskeistä Liikennelabrassa on testaus ja johtopäätösten tekeminen ihmisten arjen liikkumisesta. Parhaiten testaaminen onnistuu julkisen sektorin mahdollistaessa ja yksityisten yritysten kehittäessä omia palveluitaan.

Testiympäristöjen avulla pyritään täyttämään hallitusohjelman tavoitteita. Testiympäristöissä pyritään löytämään innovatiivisia ratkaisuja, parantamaan palveluita ja edistämään omatoimisuutta ja yrittäjyyttä. Lisäksi erityisesti Aurora- ja Suomen kasvukäytävä-hankkeilla vahvistetaan alueellista ja paikallista päätöksentekoa ja yhteistyötä.

Suomen kasvukäytävä

ITS Factory

NordicWay

Tunturi-Lapin testialue Aurora

Living Lab Bus – Avoin innovaatio- ja kokeiluympäristö