Liikkuminen palveluna (MaaS)

Liikkuminen palveluna (MaaS)

Suomi tähtää kestävien liikkumismuotojen osuuden kasvattamiseen. Uudet innovatiiviset liikkumispalvelut tulevat mahdollistamaan sen, että yhä harvemmalla on pakottava tarve omistaa henkilöauto.

Pelkästään julkisen liikenteen palvelutarjonta ei kuitenkaan pysty vastaamaan muuttuviin vaatimuksiin. Tavoitteena on, että digitaalisuuteen perustuvat julkiset ja yksityiset liikkumispalvelut vähentävät yksityisautoilua, niin että kuluttajan palvelutaso ei laske – päinvastoin.

Tulevaisuudessa eri liikennemuodot ja -palvelut ovat laajasti yhteiskäyttöisiä. Liikennesektorista halutaan kehittää ekosysteemi, joka perustuu eri toimijoiden tiiviiseen vuorovaikutukseen ja tiedon hyödyntämiseen. Se koostuu liikenteen infrastruktuurista, liikennepalveluista sekä liikenteen tieto-, ICT- ja maksamispalveluista.

Tulevaisuuden liikennejärjestelmässä käyttäjät ovat aktiivisesti mukana suunnittelemassa liikennejärjestelmää. Tähän pyritään myös Liikennelabrassa. Kuluttaja on palveluiden käyttäjä ja hänellä on paras asiantuntemus siitä, minkälaisia palveluita hän tarvitsee.

Tämän tietämyksen jalostamisessa Liikennelabra on mahdollistaja ja yksityiset yritykset innovoijia ja kehittäjiä.

Linkit:

Tekes: Liikkuminen palveluna -yhteisohjelma

Helsingin kaupunki: Fiksussa Kalasatamassa innovoidaan arjen palveluja