Esineiden internet

Esineiden internet

Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentaminen on yksi hallituksen kärkihankkeista. Se keskittyy elinkeinoelämän digitalisaation edistämiseen. Hankkeen tavoitteena on tehdä Suomesta suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja digitaalisuuteen perustuville liiketoimintamalleille.
Yksi hankkeen toimenpiteistä on Esineiden internet -ohjelma, joka koordinoi eri ministeriöiden toimet. Ohjelma keskittyy digitaalisten palvelualustojen ja ekosysteemien tunnistamiseen ja kasvun vahvistamiseen.

Tavoitteena on parantaa yritysten edellytyksiä toimia digitalisoituneessa toimintaympäristössä, luoda kannusteita hyödykkeiden, ansaintamallien ja innovatiivisen yritystoiminnan kehittämiselle, vauhdittaa pilvipalveluympäristössä tapahtuvaa digitaalista palvelutarjontaa ja kokeiluja sekä tehdä Suomesta houkutteleva sijoittumiskohde (nykyisille ja uusille) teknologiayrityksille.

Ohjelman aikana tutkimus- ja kehittämisohjelmia kohdistetaan digitaalisuuteen, arvioidaan miten EU:n kasvurahastoa pystyttäisiin hyödyntämään hankkeiden rahoituksessa sekä arvioidaan osaamista kokoavien ja kehittävien toimijoiden roolia.

Ohjelma käynnistyy marraskuussa 2015, ja sen on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2018.