Automatisaatio

Automatisaatio

Koko yhteiskuntaa koskettava digitalisaatio tulee mullistamaan monella tapaa myös ihmisten ja tavaroiden liikkumista ja tähän liittyviä liiketoimintamalleja. Liikenteen älykkään automaation lisääntyminen eli automatisaatio on osa tätä kehitystä, ja se tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia liikenteen ja kuljetusten turvallisuuden, tehokkuuden ja kestävyyden parantamiseksi.

Tieliikenteessä Suomen lainsäädäntö mahdollistaa jo automaattiautojen kokeilut yleisillä teillä koekilpiä käyttämällä. Apua kokeiluiden käytännön asioihin saa Trafiin tätä varten perustetusta yhteyspisteestä.

Automaattiautokokeilut

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut Liikenteen älykkään automaation edistämissuunnitelman.

Robotit maalla, merellä ja ilmassa. Liikenteen älykkään automaation edistämissuunnitelma

Suunnitelma koskee kaikkia liikennemuotoja: tie- ja raideliikennettä, ilmailua ja merenkulkua. Tavoitteena on luoda Suomeen olosuhteet, joissa automaation kehittäminen on houkuttelevaa ja lainsäädännön puolesta vaivatonta. Tämä puolestaan antaisi edellytyksiä automaatioon liittyvän liiketoiminnan kehittymiselle.

LVM:n suunnitelma liittyy myös hallituksen kärkihankkeeseen digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristöstä, jonka yhtenä toimenpiteenä on robotiikan edistäminen.

Älykkäässä automaatiossa kyse on robotiikasta, jossa laite tai järjestelmä kykenee yhä itsenäisempään toimintaan, havainnointiin, oppimiseen ja päätöksentekoon ohjelmistoihin yhdistettävien sensoreiden, keinoälyn ja esineiden internetin avulla.

Liikenteen automaation edistämisessä ovat keskeisiä erilaiset kokeilut. Kokeilujen avulla saadaan välttämätöntä tietoa siitä, mitkä ratkaisut ovat toimivia ja mitkä elinkelvottomia.