Teemat

Teemojen tavoitteena tulevaisuuden liikkuminen

Liikennelabran painopisteitä ovat uudet palvelukonseptit, liikenteen automatisaatio, esineiden internet sekä elinkeinoelämän ja yritysten sekä alueiden kannalta strategisesti merkittävät kokeilut.

Teemojen yhteisenä tavoitteena on se, että digitaalisuuteen perustuvat julkiset ja yksityiset liikkumispalvelut vähentävät tarvetta yksityisautoiluun ja auton omistamiseen. Tämän tulee tapahtua niin, ettei ihmisille tarjottu palvelutaso alene – pikemminkin päinvastoin.

Esineiden internet

Liikkuminen palveluna (MaaS)

Automatisaatio