Mikä Liikennelabra?

Liikennelabra on liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämä kokeiluhanke, jonka tavoitteena on edistää älyliikenteen palvelumarkkinan syntymistä.

Hankkeen virallinen nimi on Liikenteen sähköiset palvelut, ja se kestää vuoden 2015 loppuun saakka.

Liikennelabrassa ovat mukana myös Liikennevirasto, Trafi, Tekes ja Helsingin kaupunki. Yhteistyöhön osallistuu myös muita ministeriöitä, yrityksiä sekä alan järjestöjä.

Yritysten ja viranomaisten yhteistyönä

Hankkeen toteuttaa joukko alan yrityksiä yhdessä viranomaisten kanssa. Yrityksillä on mahdollisuus hakea Tekesiltä rahoitusta tuotekehityksensä tukemiseen, mutta valtio ei rahoita yritysten hankkeita tai tilaa niiltä projekteja. Hanke perusttu kaikille avoimiin tietoteknisiin rajapintoihin. Käytettävällä teknologialla ei ole merkitystä. Siksi Liikennelabrassa voidaan kokeilla, käyttää ja testata kaiken tyyppisiä laite- ja palvelukokonaisuuksia.

Liikenne palveluna

Tulevaisuuden liikenteessä hyödynnetään huomattavasti tämän hetkistä enemmän tietoteknisiä palveluita. Liikennealan palvelut helpottavat liikkumista ja viisaiden liikkumisvalintojen tekemistä.

Liikkujat voivat hyödyntää esimerkiksi liikenne- ja säätietoa sekä liikenneturvallisuutta parantavaa informaatiota saatavilla olevista palveluista.Tietotekniikan avulla ajoneuvoliikenne integroidaan nykyistä paremmin osaksi älykästä ympäristöä ja koko liikennejärjestelmää.

Liikenne on tulevaisuuden kasvuala, jossa luodaan vientituotteita ja menestystarinoita. Liikennelabran avulla Suomi on mukana yhtenä eturivin maana kehittämässä tätä uutta ja älykkäämpää liikennettä.