Usein kysyttyä

 

Miten ja milloin yksityinen autoilija pääsee mukaan hankkeeseen?

Yksityiset autoilijat pääsevät mukaan kokeiluun yritysten kautta eli he tekevät sopimuksen kokeilussa mukana olevan yrityskonsortion kanssa

Miten kokeiluun osallistuva autoilija hyötyy siitä?

Autoilijat saavat kokeilla liikenteen uusia sähköisiä palveluja, esim. ajamista sujuvoittavaa liikennetietoa, mahdollisuuden helppokäyttöiseen ajopäiväkirjaan sekä tietoa pysäköintimahdollisuuksista ja joukkoliikennepalveluista. Jotkut toimijat tarjonnevat myös autojen etädiagnostiikka- ja etähuoltopalveluita.

Pilottiin osallistuvat yritykset pyrkivät lanseeraamaan kuluttajia kiinnostavia hyödyllisiä ja viihteellisiä palveluja käyttäjien arkeen. Kuluttajille tarjottavat palvelukokonaisuudet vaihtelevat toimijoittain.

Miksi valtio käyttää 2,5 M€ tällaiseen hankkeeseen?

Hankkeen tavoitteena on edistää liikenteen sähköisten palvelujen markkinan syntymistä. Valtio toimii tässä mahdollistajana. Hankekokonaisuuden laajuus on noin 5-8 M€, josta viranomaisten rahoitusosuus on noin 2,5 M€. Lopusta rahoituksesta vastaavat Tekes ja alan yritykset.

Valtio ei rahoita kaupallisten toimijoiden hankkeita tai tilaa projekteja. Valtio käyttää rahaa lähinnä siihen, että hankkeessa mukana olevat virastot eli Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto ostavat hankkeen aikana yrityksiltä tarvitsemaansa liikenne-, sää- ja kelitietoa yhtenäisellä ennalta määritellyllä tavalla. Hanketta vetää projektipäällikkö, jonka kulut valtio kattaa. Kuluja tulee myös hankkeen yhteistyöryhmän teettämistä selvityksistä ja vaikutusarvioinneista.

Mikä on eCall ja miten se liittyy hankkeeseen?

Automaattinen hätäpuhelu eCall on yksi mahdollinen pilotoitava palvelu tässä liikenteen sähköisten palvelujen kokeiluhankkeessa. ECall on Euroopan yhteinen automaattinen hätäpuhelupalvelu, jossa onnettomuuden tapahduttua autosta lähtee automaattisesti hätäviesti hätäkeskukseen ja samalla ajoneuvon ja hätäkeskuksen välille avautuu kaksisuuntainen puheyhteys. ECall on viranomaispalvelu ja se tulee pakolliseksi uusiin tyyppihyväksyttyihin autoihin vuonna 2017, jolloin kaikilla Euroopan hätäkeskuksilla tulee olla valmius ottaa vastaan eCall-palvelua.

Asennetaanko autoon kokeilun aikana jokin laite?

Kokeilussa tulee olemaan mukana todennäköisesti sekä kiinteitä laitteita että mobiililaitteita. Pilotti on laite- ja teknologiariippumaton. Pilotissa voidaan kokeilla laajalti kaikkia langattomia teknologioita, joita käytetään liikennetiedon keräämiseen liikkujalta.