Liikennelabra

Suomi on liikennelabra

Suomen tavoitteena on olla maailman paras paikka kehittää ja testata digitaalisia liikennepalveluita. Tavoitteena on olla mahdollistamassa digitaalisten liikkumispalveluiden ekosysteemin synnyn. Toisin sanoen sen, että Suomi on digitaalisten ja innovatiivisten liikenteen ja logistiikan palveluiden koekenttä – Suomi on liikennelabra.

Painopiste kokeiluissa

Liikennelabran painopistealueita ovat liikkumisen uudet palvelukonseptit, liikenteen automatisaatio, esineiden internet sekä elinkeinoelämän, yritysten ja alueiden kannalta strategisesti merkittävät kokeilut.

Lisäksi EU-ulottuvuutta Liikennelabraan tuo ajoneuvojen keskinäisen sekä ajoneuvon ja infrastruktuurin välisen tiedonsiirron testaamiseen keskittyvä Nordic Way. Mukana on myös Suomen kasvukäytävä -verkosto, jonka päämääränä on olla liikenne palveluna –tyyppisten kokeiluiden mahdollistajana.

Tavoitteena globaalit markkinat

Liikennelabran tavoitteena on olla kanava palveluiden kansainväliseen lanseeraamiseen ja viennin edistämiseen yhteistyössä Tekesin, Finpron ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Lisäksi Liikennelabra tarjoaa yrityksille tukea mm. säädösviidakossa, kuluttaja- ja tietosuoja-asioissa, kaupallistamisessa ja viestinnässä. Samalla kartoitetaan aktiivisesti niitä normiesteitä, jotka ovat digitaalisuuteen perustuvien liikennemarkkinoiden tiellä.

Tavoitteena on, että palveluiden kuluttajien näkemykset saataisiin eri kanavia pitkin aikaisempaa paremmin selville normeja valmisteltaessa ja niistä päätettäessä.

Kansainvälinen Suomi-ikkuna

Liikennelabra tarjoaa oven maailmalle ja maailmalta Suomeen.

Tavoite on, että Suomi tulee tunnetuksi ulkomailla paikkana, johon kannattaa tulla kokeilemaan liikenteen digitalisoinnin ratkaisuja. Liikennelabra on myös kansainvälisille toimijoille paikka, jossa kotimaiset ja ulkomaiset yritykset voivat verkottua keskenään ja hakea tukea julkisen sektorin toimijoilta.