Kasvukäytävän MaaS-palveluiden data-inventaario valmis

Liikkumisen monipuolisten palveluiden kehittämiseksi tulee jatkossa olla
käytettävissä riittävän laadukkaat digitaaliset tietovarannot. Lisäksi tarvitaan laadukkaat ja ajantasaiset palvelurajapinnat tiedon ja palveluiden integroimiseksi osaksi liikkumispalveluita.

Suomen kasvukäytävä -verkosto selvitti, mitä tietovarantoja on ja miten ne on saatavilla Helsingin, Hämeenlinnan ja Tampereen välisellä kasvukäytävällä. Selvitystyössä inventoitiin liikkumisen palveluiden kehittämistä tukevat oleelliset digitaaliset datat.

Tietovarannot ja -palvelut luokiteltiin kiireellisyysryhmiin sen perusteella, kuinka tärkeitä ne ovat liikkumisen palveluiden kehittämisessä. Ryhmittelyn mukaan laadittiin suosituksia, miten digitaalisia valmiuksia jatkossa pitäisi kehittää. Työ keskittyy henkilöliikenteeseen, mutta jatkossa tavaraliikenteen intergraatio henkilökuljetusketjuihin on liikenteen palveluistamisessa merkittävä tekijä.

Kasvukäytävällä digitaalisten tietojen ja palveluiden tila on erityisesti liikenteen runkoverkon osalta melko hyvä. Silti tutkimuksessa tunnistettiin paljon kehitettäviä asioita, jotta monipuolisemmat liikkumisen palveluratkaisut mahdollistuisivat jatkossa.

Tutkimus paljastaa, että tietovarantojen ja -palveluiden osalta käynnistyneet tai käynnistymässä olevat liikenneoperaattoreiden kehityshankkeet saattavat tietoinfrastruktuurin ja tietopalvelurajapinnat tasolle, joka mahdollistaa huomattavasti nykytilaa kehittyneemmät liikkumispalvelut. On kuitenkin tärkeää, että tulosten hyödynnettävyydestä tulee huolehtia.

Positiivista on myös se, että liikkumisen palveluistamisen murros on edistämässä myös uusien innovatiivisten palveluiden syntymistä. Tulevaisuudessa tultaneen näkemään erittäin monipuolisia, liikkumista ja arkea helpottavia palvelukokonaisuuksia.

Liikkumisen palveluistaminen ei aina vaadi laajoja kokonaisuuksia. Tietovarantojen ja -palveluiden käytettävyys mahdollistaa erittäinkin yksilöllisiin tarpeisiin tai alueellisesti kohdistettuja palveluita. On siis syytä edetä aktiivisesti mm. kokeiluilla sen sijaan, että odotetaan kaiken tarvittavan tiedon ja palveluiden valmistumista.

Suomen kasvukäytävän on omalta osaltaan huolehdittava tietovarantojen ja -palveluiden avaamisesta markkinoiden innovatiiviselle palvelutuotannolle. Työssä esitetyillä suosituksilla tulisi jatkossa olla prioriteetti Suomen kasvukäytävän liikkumisen kehittämisestä päätettäessä.

Liikkumispalveluiden syntyä tulisi myös edistää niin, että tiedon esittämistä harmonisoidaan esimerkiksi kunnissa. Lisäksi tulisi luoda tieto- ja palveluhakemisto koko kasvukäytävälle. Näiden käyttöönoton lisäksi tulee huolehtia, että tietojen päivittämiseen osoitetaan riittävästi resursseja.

– Mietimme parhaillaan, mihin data kootusti jatkossa kerätään, jotta sen käyttöön saaminen olisi helppoa. Lisäksi on hyvä korostaa, että selvityksen tulokset ovat julkisia, ja ne ovat nyt kaikkien alan yritysten ja sovelluskehittäjien saatavilla, Kasvukäytävä-verkoston projektijohtaja Anna-Mari Ahonen kertoo.

Liikkumisen palveluistamiseen (MaaS) tarvittavan datan inventaario kasvukäytävällä