Idea on – mistä rahoitus?

Useat eri toimijat Suomessa ja EU:ssa tukevat rahallisesti ja lainoittavat yritysten ja yrityskonsortioiden toimintaa tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa sekä yritystoiminnan alkuvaiheessa ja laajentamisessa. Liikennelabran sivuille on lisätty osio rahoituslähteistä kotimaassa ja EU:ssa.

Maailman tämän hetken suurin tutkimus- ja innovaatio-ohjelma on Euroopan Unionin Horisontti 2020, jonka liikenneohjelman kokonaisbudjetti vuosille 2016-2017 on yhteensä 938 miljoonaa euroa.

Euroopan strategisten investointien rahasto ESIR on osa Euroopan investointiohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä yksityisten investointien määrää, nopeuttaa talouden kasvua ja parantaa työllisyyttä Euroopassa. ESIR ei tarjoa vastikkeetonta avustusta, eikä rahoita hankkeita yksinään. Rahoitus yhdistetään hankkeen omaan ja muilta toimijoilta saatavaan rahoitukseen ja sijoittajapääomaan.

Tekesin Liikkuminen palveluna -yhteisohjelman kautta on mahdollisuus päästä liikkumisen palveluiden konsortioihin ja samalla saada rahallista tukea. Tekesin päälinja on, että se myöntää avustusta toimijoille, jotka tuovat lisäarvoa ekosysteemiin.

Rahoituslähteitä kotimaassa ja EU:ssa