Horisontti-ohjelmassa jaossa 16 mrd euroa

Horisontti 2020 on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma, josta rahoitetaan hankkeita joilla on eurooppalaista lisäarvoa ja vaikuttavuutta. Hakemukset lähetetään suoraan Brysseliin, missä myös tehdään rahoituspäätökset. Vuodelle 2016 rahoitusta on 16 miljardia euroa. 

EU haluaa kannustaa erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä osallistumaan ohjelmaan. Hakuilmoituksissa mainitaan usein erikseen, jos hankkeen osallistujina tai jopa koordinaattorina tulee olla pk-yrityksiä. Pk-yrityksille on myös oma rahoitusmuotonsa, josta voi saada rahoitusta varsin nopeasti uusien ideoiden testaamiseen.

Hankkeet toteutetaan pääsääntöisesti kansainvälisenä yhteistyönä. Vähimmäisvaatimus on yleensä kolme organisaatiota kolmesta eri EU- tai liitännäisvaltiosta. Kaikki hankkeeseen osallistuvat tahot muodostavat yhdessä hankeryhmän eli konsortion.

Mukaan lähtevä taho voi olla yritys, yliopisto, tutkimuslaitos tai jokin muu tutkimusta tekevä tai hyödyntävä organisaatio tai ryhmä.

Osallistujien on oltava riippumattomia toisistaan. Käytännössä konsortion on oltava usein laajempi kuin perussääntönä olevat kolme osallistujaa, jotta se voi uskottavasti vastata hakuvaatimuksiin. Tietyissä tapauksissa yksi osallistuja riittää.

Vuosien 2016-17 Liikenteen työohjelmassa on kolme eri hakukokonaisuutta:

– Mobility for Growth (ilmailu, meriliikenne, turvallisuus, kaupunkiliikenne, logistiikka, ITS, liikenteen infrastruktuuri)

– Automated Road Transport (tieliikenteen automatisaatio)

– Green Vehicles (uusiutuvat polttoaineet ja sähköinen liikenne)

Lähes kaikki haut ovat kaksivaiheisia. Vuoden 2016 hakujen ensimmäinen vaihe sulkeutuu 20.1.2016 ja toinen vaihe 29.9.2016. Lisäksi markkinaläheisiin liikennehankkeisiin voi hakea rahoitusta Fast Track to Innovation -instrumentin ja pk-yritykset myös pk-instrumentin kautta.

Lisätietoa hakuaiheista ja hakuprosessista antavat:

Elina Holmberg, Tekes, 0295 05 5606, elina.holmberg@tekes.fi

Anne Miettinen, liikenne- ja viestintäministeriö, 0295 34 2394, anne.miettinen@lvm.fi

 

Smart, Green and Integrated Transport