Älyliikenne

Älykkään liikennejärjestelmän perusajatus on tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen liikenteen toimivuuden parantamiseksi. Älyliikenteen avulla ohjataan liikkujia sujuvaan, turvalliseen, taloudelliseen ja ympäristöystävälliseen liikkumiseen ja suunnataan yksilöiden valintoja ja liikennejärjestelmän kehitystä yhteiskunnan kannalta toivottuun suuntaan.

Älykäs liikennejärjestelmä

 • tuottaa tehokkaita ratkaisuja liikkumisen ja kuljetusten tarpeisiin
 • antaa liikkujalle jatkuvasti tietoa matkasta ja kuljetuksesta sekä niihin vaikuttavista olosuhteista: liikkujat voivat suunnitella ja ennakoida liikkumisensa ja häiriötilanteessa tiedon kulku ja avunsaanti tapahtuvat nopeasti
 • mahdollistaa liikenneinfrastruktuurin ja liikenteen palveluiden tehokkaamman käytön
 • tehostaa väyläkapasiteetin käyttöä
 • on sujuvampi, turvallisempi sekä ympäristölle ystävällisempi ratkaisu

LVM:n liikenteen älystrategian painopistealueita ovat tehokkuus, turvallisuus, ja ympäristöystävällisyys.

EU edistämässä älyliikenneratkaisujen käyttöönottoa

EU julkaisi vuonna 2010 ITS- eli älyliikennedirektiivin ”tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista”. Sen tavoitteena on mm. parantaa liikenneturvallisuutta kehittämällä liikenteenhallinnan tiedonvaihtoa.

Direktiivin ytimen muodostavat seuraavat toimet:

 • Usean kulkulajin matkustajainformaatiopalvelut
  • Yhtenäiset tiedonvaihdon rajapinnat julkisen liikenteen reitti- ja aikataulutiedoille. Näin edistetään ovelta ovelle -reitinsuunnittelupalveluja. Suomessa tällaisia ovat HSL:n Reittiopas ja Liikenneviraston Matka.fi -palvelu.
 • Ajantasaiset liikennetietopalvelut
  • Määritykset liittyvät neljään tietolajiin: tiestötiedot (esim. teiden geometria), vaihtuvat tiestötiedot (esim. lyhytaikainen tietyö), liikenteenhallintasuunnitelmat (kiertotiet) sekä ajantasaiset liikennetiedot (keli ja liikenteen sujuvuus).
 • Liikenneturvallisuuteen liittyvät tiedot
  • Näitä ovat esimerkiksi liukas tie, huono näkyvyys, liikennettä haittaava onnettomuustilanne sekä esteitä tiellä.
 • Hätäpuhelujärjestelmä eCall
  • Järjestelmä lähettää Hätäkeskukseen automaattiviestin, kun ajoneuvon turvatyyny laukeaa. Palvelu otetaan käyttöön kaikissa tyyppihyväksytyissä autoissa vuonna 2017
 • Raskaiden ajoneuvojen pysäköintiin ja paikanvaraukseen liittyvät palvelut
  • Useassa EU-maassa on ongelma, että rekoille ei löydy riittävän turvallisia pysäköintialueita. Nämä määritykset koskevat viestintää, jolla kuljettajat löytävät reitiltään turvallisia pysäköintialueita ja voivat myös varata niistä paikan. Suomessa keskustellaan tällaisten pysäköintialueiden perustamisesta esimerkiksi raja-asemille.

Linkit:

LVM:n älyliikennesivu

Suomen älyliikenneverkosto

EU:n älyliikennedirektiivi:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/40/EU, tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista