Ajantasaista tietoa autosta toiseen

NordicWay, Coop -hankkeessa ajoneuvot keräävät ja välittävät liikenneturvallisuustietoa. Projektipäällikkö Ilkka Kotilaisen mielestä Pohjoismaiden hyvä mobiiliteknologian osaaminen luo erinomaisen pohjan palvelulle.

Tiedonkulkua ajoneuvojen ja myös liikennekeskuksen välillä kokeillaan ensi vuonna E18-tiellä, kun hankkeen käytännön pilotti käynnistyy. Autot keräävät ja välittävät tietoja esimerkiksi esteistä tiellä, sääolosuhteista, tien liukkaudesta ja onnettomuuksista.

Ilkka Kotilaisen mukaan tavoitteena on ennen kaikkea liikenneturvallisuuden kehittäminen. Suomessa toteutettava Coop-projekti on osa pohjoismaista NordicWay-hanketta. Liikenneviraston Kotilainen vastaa kotimaan osuudesta, ja saman viraston Risto Kulmala koordinoi koko NordicWay-hanketta.

– Tulevaisuudessa laitteet kommunikoivat keskenään, ja hankkeemme on osa esineiden internetin kehitystä. Palvelua kehitetään pohjoismaisena yhteistyönä ja yhdessä EU:n kanssa, Kotilainen sanoo.

NordicWay-hankkeen pohjoismainen standardointi tarkoittaa, että ajoneuvo saa jatkossa saman palvelun vaikka maa vaihtuisi esimerkiksi Suomesta Ruotsiin matkan aikana. Pohjoismainen yhteensopivuus luo hyvän pohjan Euroopan tasolla käytävään keskusteluun palveluiden standardoinnista.

Muualla on jo tehty vastaavanlaisia palveluita, joissa ajoneuvot keräävät tietoja. Euroopassa ratkaisut ovat nojanneet teiden varsille rakennettaviin erillisiin lyhyen kantaman yhteyspisteisiin. Pohjoismainen malli taas käyttää matkapuhelinverkkoa, jonka peitto on yksittäisiä väyliä huomattavasti laajempi. Malli on myös edullisempi, kun uusia yhteyspisteitä ei tarvitse rakentaa.

– Pohjoismaissa matkapuhelinverkot ovat korkealla tasolla, ja verkkojen kohdalla on perinteitä maiden rajat ylittävästä yhteistyöstä. Matkapuhelinverkot ovat tulevaisuuden ykköstekniikka ajoneuvojen välisessä kommunikaatiossa, Kotilainen sanoo.

Suomen Coop-hankkeessa tietojen keruu ja välittäminen tullaan tekemään helposti ja turvallisesti käytettävällä mobiilisovelluksella. Pilottiin halutaan mukaan yli tuhat käyttäjää tien eri käyttäjäryhmistä.

– Mukaan tarvitaan ammattiautoilijoita ja tavallisia työmatkalaisia. Niin yrityksillä kuin yksittäisillä ihmisillä on mahdollisuus osallistua palvelun kehittämiseen, Kotilainen sanoo.

Pilotin tavoitteena on saada todenmukaista tietoa liikenneturvallisuuteen liittyen sekä käytännön kokemusta palvelun eri osien ja matkapuhelinverkon toimivuudesta tiedonvälityksessä. Hanke on osaltaan valmistautumista tieliikenteen automaatioon.

Tietolaatikko:

Pilotti käyntiin huhtikuussa

  • NordicWay, Coop -hankkeen käynnissä olevassa ensimmäisessä vaiheessa varmistetaan järjestelmän tekninen valmius.
  • Toinen vaihe alkaa huhtikuussa 2016, jolloin käynnistyy vuoden mittainen pilotointi E18-tieverkolla välillä Helsinki–Turku mukaan lukien Kehä I:n ja Kehä III:n tieosuudet.
  • Hanke valmistuu ja tulokset raportoidaan vuoden 2017 loppuun mennessä.
  • Mukana hankkeessa on sekä julkisia että yksityisiä toimijoita, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin lisäksi muun muassa Nokia HERE, VTT ja Elisa.